skhap.zoom-a.com
SEKOLAH KEBANGSAAN HASHIM AWANG
JALAN SEKOLAH, KEPALA BATAS Tel : 045751145, Faks : 045751145
e-mel : skhap@zoom-a.com
| LAMAN UTAMA | TERKINI | KATA ALU-ALUAN GURU BESAR | SEJARAH | FALSAFAH PENDIDIKAN | FALSAFAH SEKOLAH | VISI DAN MISI | PIAGAM PELANGGAN | PIAGAM SEKOLAH | LOGO SEKOLAH | LAGU SEKOLAH | PELAN KECEMASAN | STAF AKADEMIK SKHA 2011 | STAF SOKONGAN SKHA | ENROLMEN PELAJAR | KEPUTUSAN UPSR 2010 | KURIKULUM 2012 | HEM 2012 | KOKURIKULUM 2012 | TUGAS & TANGGUNGJAWAB GURU | JADUAL PENCERAPAN DAN PENYEMAKAN BUKU RAMPAIAN | JADUAL TUGAS MINGGUAN GURU 2012 | JADUAL WAKTU 2012 | TAKWIM SKHA 2012 | TAKWIM PEPERIKSAAN 2012 | TAKWIM PENTING 2012 | PDCA | LAMAN SESAWANG SEKOLAH | PrOD | PAUTAN | BUKU PELAWAT | CARTA ORGANISASI |


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURUTUGAS GURU DARJAH


 • Memupuk budaya bersalaman,memberi salam,berterima kasih dan budaya sekolahku rumahku di kalangan murid-murid.
 • Bertanggungjawab atas kebersihan murid dan bilik darjah.
 • Menyusun bilik darjah agar sentiasa berkadaan kemas dan bersih.
 • Menyediakan sudut kenyataan,sudut bacaan,sudut-sudut pembelajaran dan sebagainya dalam bilik darjah.
 • ¬†Mnegawal perabot-perabot dalam bilik darjah.
 • Menyediakan senarai peralatan di dalam bilik darjah.
 • Mengemaskini rekos PKBS,program Nilam dan fail murid.
 • Menyempurnakan dan menyimpan rekod kesihatan yang dikehendaki oleh pejabat kesihatan.
 • Mameastikan nama murid di darjahnya telah didaftarkan di dalam buku pendaftaran.
 • Mengawasi buku teks yang dipinjam murid-murid.
 • Mengemaskini buku jadual kedatangan murid.
 • Melatih dan membentuk murid-murid agar mematuhi peraturan sekolah.
 • Menyediakan jadual waktu darjah.
 • Mengemaskini buku rekod mengajar.
 • Menyediakan jadual tugas mingguan pelajar.
 • Mengisi pelbagai borang yang dikehendaki dari semasa ke semasa.
 • Berkerjasama dengan pelawat,penyelia dan sebagainya.
 • Mengelolakan urusan peperiksaan.
 • Mengambil tindakan terhadap murid yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab selama 3 hari berturut-turut.
 • Seberapa boleh memberi kerjasama kepada ibu bapa murid yang mengalami masalah kesihatan,kelakuan dan sebagainya.
 • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dan ditentukan oleh Guru Besar.

TUGAS GURU MATAPELAJARAN

 • Melahirkan rasa penuh keinsafan,belas kasihan,timbang rasa dan bertanggungjawab terhadap semua murid.
 • Menyediakan target pencapaian setiap mata pelajaran.
 • Menyediakan dengan sebaik-baiknya rancangan pembelajaran.
 • Memecahkan mata pelajaran kepda tajuk,gerak kerja serta mencatatkan alat-alat yang perlu dan sesuai digunakan.
 • Menyediakan carta-carta bahan bantu mengajar dan lembaran kerja bagi meningkatkan mutu pembelajaran dan pembelajaran.
 • Membuat saranan melalui panitia mata pelajaran bagi menyediakan buku-buku panduan dan rujukan yang terbaik.
 • Mengadakan perbengkelan untuk menyediakan soalan-soalan/penilaian bahan bantu mengajar dan sebagainya.
 • Memastikan alat-alat yang digunakan bagi setiap mata pelajaran mencukupi.
 • Memastikan semua buku kerja murid dihantar mengikut bilangan yang diarahkan untuk disemak.
 • Menyediakan pengunjuran mata pelajaran untuk setiap murid-murid Tahap 2.

TUGAS GURU KANAN MATA PELAJARAN / AJK PANITIA
 • Menentukan penggunaan sukatan pelajaran yang dikemaskini.
 • Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran.
 • Menganalisa keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran berkenaan dan mengkaji sertamencari jalan untuk meningkatkan taraf pencapaian.
 • Menentukan jenis buku yang perlu diadakan oleh sekolah untuk perpustakaan atau rujukan guru.
 • Bertanggungjawab untuk menentukan pembelian alatan.
 • Menyemak buku latihan dan rampaian murid-murid.
 • Membuat anggaran pembelajaran tahunan dengan persetujuan pihak sekolah.
 • Bersama-sama memikul tanggungjawab untuk mengekalkan dan meninggikan prestasi pelajar.
 • Mengadakan mesyuarat panitia setiap 3 bulan sekali atau lebih kerap.
 • Menganjurkan kursus dalaman untuk guru-guru panitia
 • Menentukan aktiviti sepanjang tahun beserta tarikh jangkaan.
 • Menjalankan tugas lain yang ditentukan oleh Guru Besar.

TUGAS GURU PENYELARAS
 • Menentukan keselarasan dalam semua aspek P&P.
 • Menentukan keselarasan soalan-soalan ujian peperiksaan.
 • Menganalisa keputusan peperiksaan bagi semua mata pelajaran serta mengkaji dan mencari jalan secara persepakatan untuk meningkatkan taraf pencapaian.
 • Menyelia pengunjurandan bersama-sama guru kelas serta guru mata pelajaran menyediakan pengunjuran Tahap 2.
 • Bertanggungjawab untuk memantau dan membantu memastikan kebersihan dan kelengkapan peralatan kelas.
 • Membantu pentadbir sekolah unutk menyelia P&P dan menyelia buku kerja apabila diperlukan.
 • Mengadakan mesyuarat atau perbincangan bersama untuk mencari persetujuan bersama terutama dalam P&P.
 • Bersama-sama bertanggungjawab mengekalkan dan meninggikan prestasi pelajar.
 • Memastikan semua program yang dirancang untuk kelas berkenaan dapat dilaksanakan dengan lancar.
 • Memaklumkan kepada pihak pentadbiran sebarang masalah.
 • Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar.

TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN
 • Berada di sekolah 10¬† minit sebelum loceng pertama berbunyi.
 • Memberikan perhatian terhadap kebersihan dan disiplin murid serta kepatuhan kepada peraturan sekolah dan mengambil tindakan yang sewajarnya.
 • Membuat pengumuman tentang program-program dan aktiviti-aktiviti dalam minggu ia bertugas.
 • Mengurus budak sakit,mengalami kecederaan adan mendapat kebenaran menningglakan sekolah.
 • Melawat kantin sekolah,termasuk tempat memasak dan menyediakan makanan serta mengawasi kebersihan dan peraturan kantin.
 • Mengurus dan mengendalikan perhimpunan sekolah pagi Isnin.
 • Mengawasi tatatertib pelajar di kantin.
 • Memastikan pihak pengusaha kantin dan pekerja-pekerja mematuhi peraturan.
 • Melawat dan mengawasi kebersihan bilik darjah,surau,pusat sumber,tandas dan lain-lain.
 • Menyediakan laporan dalam buku laporan bertugas.Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: